Kalender

Søndag 25. november kl. 1100 på Vollbo menighetssenter: Gudstjeneste. Jan Helge Frøen taler. Karin Sigerstad leder. Nils-Andreas Honningdal lovsang. Nattverd. Kollekt til misjonær Heidi Evensen. Søndagskolegrupper.  Kirkekaffe.  Vertskapsgruppe 2.

Mandag 26. november kl. 1900 til 2100: Menighetsmøte på Vollbo. 

Lørdag 01. desember kl. 1200 til 1500: Internasjonal kafe på Vollbo. Gratis servering. 

Søndag 02. desember kl. 1100 på Vollbo menighetssenter: Gudstjeneste. Rune Aasen taler. Sølvi Fjellestad leder. Alexander Svendsen lovsang. Nattverd. Misjonskollekt. Søndagskolegrupper. Kirkekaffe. Vertskapsgruppe 3.  

Mandag 03. desember kl. 1930 hos Jan og Tove Honningdal: Bønn og lovsangssamling

Søndag 09 desember kl. 1100 på Vollbo menighetssenter: Bibel, samtale, vitnesbyrd. Øyvind Fjellestad leder. Ta gjerne med enkel mat og drikke til felles bord. 

Tirsdag 11. desember kl. 1900 til 2100 i Brukshuset: Felles bønn og lovsangsmøte

Lørdag 15. desember kl. 1200 til 1500: Internasjonal kafe på Vollbo. Gratis servering. 

Søndag 16. desember kl. 1100 på Vollbo menighetssenter: Familiegudstjeneste. Info kommer. 

Bønnesamlinger. Ukentlig i Stange bibliotek kl. 1745 til 1845. Andre etasje. 

Visjon

Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

 De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen