STANGE FRIKIRKE

 
Hva skjer?

Søndag 26.05: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Info kommer. Nils Andreas Honningdal lovsang. Besøk fra «Kingdom DTS» fra Grimerud. Nattverd. Søndagskole. Vertskapsgr. nr. 1. 

Søndag 02.06: Turdag. Info kommer

Søndag 09.06: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Info kommer. Alexander Svendsen lovsang. Nattverd. Søndagskole. Misjonskollekt. Kirkekaffe. Vertskapsgr. nr. 1. 

Søndag 16.06: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Info kommer. Alexander Svendsen lovsang. Nattverd. Søndagskole. Misjonskollekt. Kirkekaffe. Vertskapsgr. nr. 2. 

Bønnemøte i Stange Bibliotek mandager kl. 1745-1845. Andre etasje. Disse leder på rundgang: Ingrid – Rune – Berta – Øyvind Fj – Alexander    

Givertjeneste til menigheten

Stange Frikirke bankkonto: 1822 1817695 

Kollekter på gudstjenester går til misjonsprosjekter. Alle inntekter til menighetens drift går gjennom givertjeneste til menighetens konto. Det er skattefritak for disse gavene på opptil kr. 50.000,- pr. år. Vi anbefaler at man bestemmer seg for et fast månedlig beløp. Vi har «Vipps» knyttet til vår konto. Søk på «Stange Frikirke» eller på 96331.

 

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

5 + 9 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge