Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Stange Frikirke

Hovedfokus er på Smågrupper.

Vi har Storsamlinger annen hver søndag på Vollbo menighetssenter i Stange sentrum. Disse varierer i innhold.

For tiden har vi ikke organisert barnearbeid. Men vi setter frem tegnesaker bak i kirkekommet under storsamlingene.

Vi er med og driver «Internasjonal kafe» som skjer på Vollbo annen hver lørdag.
Vi er engasjert i matutdelingsprosjektet som er under oppbygging i Stange.

Bønn på Zoom mandager kl. 20 til 21. Lenke fås ved å kontakte oyfjell@gmail.com

Her er noen datoer fremover:
Lørdag 20 november kl. 12 til 15. Internasjonal kafe Vollbo
Søndag 28 november kl. 19 til 21. «Lovsang i Stange» på Vollbo
Lørdag 04 desember kl. 12 til 15. Internasjonal kafe Vollbo
Søndag 12 desember kl. 11. Storsamling på Vollbo

 

 

 

 

 

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

7 + 13 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge