Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Bønnesamling man 5.12, 12.12 og 19.12 på Zoom kl. 20 til 21.
Lenke: https://us02web.zoom.us/j/89127938871?pwd=RXltTW82UE4wdVVjQkd2WkR5c0Q5dz09
Ingredienser i møtet: Fritt til å lese/dele et bibelord – takk – lytte til Gud – bønn og forbønn.

Internasjonal kafe på Vollbo
Lørdag 10.12 kl. 12 til 1430. Fellesskap. Gratis servering. Bibelfortelling 1315. Opplegg for barna i underetasjen deretter. Kom gjerne og bli med i samtaler med folk som kommer.
Arrangør: Frikirken og DNK. Hovedleder: Ingrid Sandrød.

Adventsamling søndag 11.12 kl. 19 i en av stuene på Vollbo. «Når dere kommer sammen». Vi deler med hverandre. Nattverd. Bønn.

Julaften morgen 24.12
Vi planlegger en enkel lovsang-samling i et privat hjem. Info kommer

Om Oss

Vi vil vokse i kjærlighet og kjennskap til Gud, hverandre, og de rundt oss

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 

Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke

 

Kontakt Oss

14 + 4 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge