Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Storsamling 18.10
Hjertelig velkommen til storsamling på søndag, 18.10 kl 11.00 på Vollbo. Vi samles for å tilbe Kongenes Konge, ledet av Jan og Tove Honningdal med team. Vi deler visjon og har fellesskap.
Det blir lagt opp til noen aktiviteter ute for barna siste del av samlingen (NB: uteklær!)
Vi følger smittevernregler. Så husk på meteren og spriting av hender. Det blir registrering ved inngangen. Kaffeservering skal vi få til 🙂

Bønn for Innlandet
Det skjer i Hamar Frikirke lørdag 17.10 kl. 11 til 14. Rhonda Mathisen (tidligere Hughey) taler.
Mye tid til lovsang og bønn. Ikke påmelding. Ikke servering denne gangen. 

Misjonskollekt
Vi gir misjonsgaven i oktober til Frikirkens misjonsarbeid (kirkesamfunnet).
Send gjerne gaven på Vipps til Stange Frikirke (se under), og merk gaven med «Fri misjon».  Søndag 27. september blir det Turdag fra kl. 11 til 14. Info kommer.

Lovsangskveld 01.11 kl. 19 på Vollbo
Info kommer

Storsamling 15.11 kl. 11 på Vollbo
Info kommer

Lovsangskveld 29.11 kl. 19 på Vollbo
Info kommer

Storsamling 13.12 kl. 11 på Vollbo
Info kommer

 

 

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

5 + 9 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge