Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Søndag 13.10: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Ebby Mudachi taker. Rune Aasen leder. Alexander Svendsen leder lovsang. Claire har søndagskolen. Nattverd. Misjonskollekt. Kirkekaffe. Vertskapsgr. nr. 2. 

Lørdag 19.10: Internasjonal kafe på Vollbo kl. 12 til 15

Søndag 20.10: Felles gudstjeneste på Betel kl. 1100. Lars Aasen taler. Fokus på «overgivelse». Lovsang. Opplegg for barn. Kollekt. Kirkekaffe.

Mandag 21.10: Felles bønn og lovsang på Vollbo kl. 19.

Tirsdag 22.10: Felles bibel og bønn på Betel, Åsvang kl. 19.

Tirsdag 22.10: Felles bønn og lovsang på Grimerud kl. 19 til 21. Håvard Sand taler. Arr. Sammen for Hamar.

Søndag 27.10: Gudstjeneste for hele familien på Betel, Åsvang kl. 11. Lars og «Milla» deler. Fokus på «overgivelse». Etter gudstjenesten blir det grilling ikke så langt fra kirka. Ta med grillmat. Hvis dårlig vær blir «ettersamlingen» på Betel.

Mandag 28.10: Felles bønn og lovsang på Vollbo kl. 19.

Tirsdag 29.10: Felles bibel og bønn på Betel, Åsvang kl. 19.

Lørdag 02.11: Internasjonal kafe på Vollbo kl. 12 til 15

Søndag 03.11: Felles gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Kjell Erichsen taler. Nils Andreas Honningdal lovsang. Fokus på «overgivelse». Lovsang. Søndagskole. Kollekt. Kirkekaffe. Vertskapsgruppe nr. 3

 

Bønnemøte i Stange Bibliotek mandager kl. 1745-1845. Andre etasje. Disse leder på rundgang: Ingrid – Rune – Berta – Øyvind Fj – Alexander. Følger «skoleruten». Ikke 07.10 høstferie.

21.10 – 28.10 – 04.11 blir samlingene på Vollbo kl. 19. Se program over.        

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

10 + 3 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge