Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Torsdag 07.11: Bibelkveld på Vollbo kl. 19. Chris Duwe taler. Tema: «Bibelen og livets store spørsmål». Andreas Karstad og Lars Aasen deltar. Inviter gjerne med deg noen. Enkel servering.

Lørdag 09.11: Bønn for Innlandet kl. 11 til 14 i NLM Brukshuset. Jon Steinar Kjøllesdal taler. Lovsang. Bønn. Lunch + kaffe. Voksne kr. 100,-  Ungdom halv pris.  

Søndag 10.11: Felles gudstjeneste i Hamar Frikirke kl. 11. Det er feiring av 125 års jubileum for Hamar Frikirke. «Det blir fest-gudstjeneste, utvidet kirkekaffe og en markering i etterkant av kirkekaffen. Vi håper så mange som mulig har lyst til å feire sammen med oss. Dagens taler er pastor Jon-Arne»

Torsdag 14.11: Bibelkveld på Vollbo kl. 19. Tema: «Bibelen og hva den har med meg å gjøre». Lars Aasen deler. Inviter gjerne med en eller flere. Enkel servering.

Søndag 17.11: Annerledes opplegg. Vi planlegger en samling med fokus på sang, bønn og fellesskap. Det blir enten på Tingvold-torget først og deretter Vollbo. Vertskap nr. 1

Eller vi drar til et annet sted i Stange. Info kommer neste uke.

Tirsdag 19.11: Felleskirkelig bønn og lovsang kl. 19 til 21 i Livets Senter Hamar. Lovsang. Bønn. Sølvi Fjellestad taler. Arr: Bønnelederne i Hamar og Stange

Torsdag 21.11: Bibelkveld på Vollbo kl. 19. Tema: «Bibelen og nyheten om Jesus». Kjell Erichsen deler. Inviter gjerne med en eller flere. Enkel servering.

Søndag 24.11: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Rune Aasen taler. Sølvi leder. Lovsang. Nattverd. Søndagskole. Misjonskollekt. Kirkekaffe. Vertskapsgruppe nr. 2

 

Bønnemøte i Stange Bibliotek mandager kl. 1745-1845. Andre etasje. Disse leder på rundgang: Ingrid – Rune – Berta – Øyvind Fj – Alexander. Følger «skoleruten».         

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

15 + 14 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge