Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Internasjonal kafe på Vollbo
Lørdag 17.09 kl. 12 til 1430. Fellesskap. Gratis servering. Bibelfortelling 1315. Opplegg for barna i underetasjen deretter. Kom gjerne og bli med i samtaler med folk som kommer.
Arrangør: Frikirken og DNK. Hovedleder: Ingrid Sandrød.

UIO 50 år Jubileumsfest lørdag 17.09.
Her finner dere program: https://www.grimerud.no/arrangement/uio-50-ar/
Påmelding til måltider.

Bønnesamling man 19.09 på Zoom kl. 20 til 21.
Lenke: https://us02web.zoom.us/j/89127938871?pwd=RXltTW82UE4wdVVjQkd2WkR5c0Q5dz09
Ingredienser i møtet: Fritt til å lese/dele et bibelord – takk – lytte til Gud – bønn og forbønn.
Samlingene skjer ukentlig fremover på samme linken. 

Takkefest for Rune og Berta
Det skjer Søndag 25.09 kl. 16 på Vollbo.
De har vært i ledelsen for Stange Frikirke i snart 20 år. Rune gikk ut av eldstetjenesten 01.08.22.
Vi ønsker å vise takknemlighet for en utrolig hengivenhet og overgivelse til menigheten.
Det blir servert Middag og Kaffe/Kaker.
Vi vil ha litt program. Ordet vil bli gitt fritt.
Ansvarlige: Gruppen til Fjelle/Fard. «Vi gleder oss».
Alle som vil kan komme. 
Alt er gratis.
Påmelding innen Onsdag 21.09. 

Annet
Felles bønn og lovsang tirs 20.09 kl. 19 i Livets Senter
Felles gudstj i Filadelfia søn 25.09 kl. 11. «Lovsang Hamar» og Anne Helen Sperrud

 

 

Om Oss

Vi vil vokse i kjærlighet og kjennskap til Gud, hverandre, og de rundt oss

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 

Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke

 

Kontakt Oss

4 + 8 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge