Stange Frikirke

 
Hva skjer?


Internasjonal kafe på Vollbo
Lørdag 11.03 kl. 12 til 1430. Fellesskap. Gratis servering. Bibelfortelling 1315. Opplegg for barna i underetasjen deretter. Kom gjerne og bli med i samtaler med folk som kommer.
Arrangør: Frikirken og DNK. Hovedleder: Ingrid Sandrød. 

Felleskirkelig bønnedag 11 mars
Velkommen til en dag i bønn og faste for Hamar og omegn. «Søk inn i Herrens nærhet!» Kl 10:00-22:00
Sted: Brukshuset Hamar. Arr.: Sammen for Hamar. 

Hus-samling søndag 12. mars kl. 11 hos Lene og Alexander. Sannervegen 16, Stange.
Lovsang, bønn og ordet fritt. Enkel servering. Alle velkommen.
Ansvar: Lene og Alexander

Bønnesamling man 13.03 på Zoom kl. 20 til 21. (Ukentlig unntatt skolefri)
Lenke: https://us02web.zoom.us/j/89127938871?pwd=RXltTW82UE4wdVVjQkd2WkR5c0Q5dz09 Ingredienser i møtet: Fritt til å lese/dele et bibelord – takk – lytte til Gud – bønn og forbønn.

Felles gudstjeneste Ottestadhallen 26 mars kl. 12  (merk tiden)
Det er ”Together-festival”. https://together.no/festival-2022/
Gudstjeneste er Felles for Hamar og distriktet. Arrangert av Sammen for Hamar og Together-festivalen.

Stange Frikirkes Årsmøte planlegges Tirs 28 mars kl. 1900
Mer info kommer. Innkalling sendes ut til aktuelle.

Bibelen til alle, Hamar
Utdeling skjer 16-22 april. Bibler er nå betalt til hele Hamar. Det trenges mange utdelere. Mer info kommer. 

 

Om Oss

Vi vil vokse i kjærlighet og kjennskap til Gud, hverandre, og de rundt oss

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 

Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke

 

Kontakt Oss

14 + 11 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge