Stange Frikirke

 

Hva skjer?

 

 Bønnesamling man 22.05 på Zoom kl. 20 til 21.
Lenke: https://us02web.zoom.us/j/89127938871?pwd=RXltTW82UE4wdVVjQkd2WkR5c0Q5dz09
Ingredienser i møtet: Fritt til å lese/dele et bibelord – takk – lytte til Gud – bønn og forbønn

«Glede i bevegelse» fredag 26. mai kl. 18-20 i Stangehallen.
Vi har hatt to «sprudlende» samlinger i Stangehallen, under ledelse av kroppsøvingslærer og «entertainer» Nasser Fard. Sett gjerne av ettermiddagen. Gratis.

 FredagsTaco 02.06
hjemme hos Ingrid og Ingmund Sandrød (Hvervagutua 126, Ottestad). Vi starter kl. 16 og lager Taco sammen. Mat blir kjøpt inn på forhånd. Kaffe og noe attåt.
Påmelding til Ingrid Sandrød (90189453) innen torsdag kveld.
Pris: Kr. 40 per voksen. Større barn kr. 20. Mindre barn gratis. Vipps til Ingrid (90189453).

Givertjeneste til menigheten
Fast givertjeneste skjer ved å gi til bankkonto: Stange Frikirke 1822 1817695   Evt. Vipps: 96331
Bankkonto er avgiftsfritt. Skattefritt beløp er kr. 25.000,- pr. pers. pr. år.
Spør gjerne Gud om råd ang. om/hva du skal være med og gi månedlig 

Om Oss

Vi vil vokse i kjærlighet og kjennskap til Gud, hverandre, og de rundt oss

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 

Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke

 

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge