Stange Frikirke

 
Hva skjer?

Fredag 06.09: FredagsTaco hjemme hos Ingrid og Ingmund Sandrød (Hvervagutua 126, Ottestad). Der kommer vi sammen fra kl 16 og lager taco. De som kommer senere får nyte godene av ferdig laget taco. Meld dere på til Lene Svendsen (98022399) innen torsdag kveld.
Pris: Kr 40 per voksen. mindre barn gratis, større barn kr 20. Mat blir kjøpt inn på forhånd.

Fredag 06.09 kl. 20 til 22: HamarFest i Kulturhusets storsal. Masse frisk lovsang ved «The worship project». Dyktige unge musikere fra forskjellige kanter av landet. Appell. Gratis adgang. Arrangementet er sponset av private. Arrangør: UngdomsLederForum knyttet til Sammen for Hamar. (Trenger ikke høreapparat. Ta heller med noe som demper lyd, just in case….)

Lørdag 07.09: Internasjonal kafe på Vollbo kl. 12 til 15

Søndag 08.09: Turdag fra kl 1100. Alexander og Lene leder. Turen går til Kaffesteinen i Romedal. Møt opp med Kiwi i Romedal sentrum kl 11. Vi går derfra langs veien og over nr. 3 og følger sti opp i skogen. Hvis du ikke er så god til beins for tiden er det fortsatt mulig å bli med! Bare møt opp samme tid og sted, så lar vi en bil kjøre opp. 

Vi lager bål på toppen:) https://ut.no/turforslag/11872124/kaffesten-i-brattvollberget

Søndag 15.09: Gudstjeneste på Vollbo kl. 1100. Øyvind Fjellestad. Nattverd. Lovsang. Søndagskole. Misjonskollekt. Rapport fra Bibeltudeling i Stor-Elvdal. Vertskapsgr. nr. 3. 

 

Bønnemøte i Stange Bibliotek mandager kl. 1745-1845. Andre etasje. Disse leder på rundgang: Ingrid – Rune – Berta – Øyvind Fj – Alexander. Følger «skoleruten».       

 

Bibelutdeling i Stange 26-28. september. Påmelding til www.btah.no

Det blir også Bibelutdeling i Stor-Elvdal 14. september.

 

 

 

 

Om Oss
Disippelgjørende fellesskap som har en tydelig kurs i å se flokken tennes til større lengsel etter Gud og til at andre skal kjenne Han. At de blir en brennende flokk som kjennes som venner av Gud og at de forløses til sin Gudgitte hensikt. Bygge Guds rike – fra Stange videre til Norge og til jordens ende

De holdt urokkelig fast på: Guds ord – Bønn – Fellesskap – Nattverd – Misjonsbefalingen

Stange Frikirke ble grunnlagt 10. juni 2004. Før menigheten ble grunnlagt hadde det vært virksomhet i et par år for å forberede opprettelse av menighet. Da en større andel av medlemmene i Hamar Frikirke hadde sitt bosted i Stange og Ottestad, valgte en gruppe av disse å rette sin oppmerksomhet mot Stange.  Det gjorde det for selv å bli mer direkte engasjert av menighetsarbeid, og for å nå ut med evangeliet til Stange og områdene rundt.

Den første tiden hadde man gudstjenester på Stange skole. Disse hadde et sterkt utadrettet preg, der man inkluderte utadrettet virksomhet i gudstjenestelivet på søndager. Man hadde møter på sykehjemmet. Hadde et konkret opplegg for å hjelpe innvandrere. Man gjorde selve gudstjenesten lett tilgjengelig for folk ved å være korte og enkle/dagligdagse. Man la til rette for at alle aldersgrupper feiret gudstjeneste sammen.

Etter hvert flytte man Gudstjenesten til Vollbo menighetssenter. Der utviklet gudstjenesten seg til å bli mer tradisjonell, ved at fokus ble mer på oppbyggelse av kristne. Det ble startet egen søndagskole for barn. I 2018 er det ca. 45 voksne og 20 barn som ser på Stange Frikirke som «sin menighet».

Menigheten har god kontakt med DNK Stange og med Vallset pinsemenighet. I tillegg til godt samarbeid med Ungdom i Oppdrag på Grimerud gård. Det er tre hovedfokus: Å vokse i forholdet til Gud. Leve i et nært og byggende forhold til andre i menigheten. Nå ut til mennesker i Stange og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Stange Frikirke er en dattermenighet til Hamar Frikirke og er knyttet til kirkesamfunnet: Den evangelisk lutherske Frikirke. Stange Frikirke opplever stor frihet til å finne sin identitet i Guds kall og i forhold til det lokale stedet der den har sin funksjon.

PASTOR

 

ØYVIND FJELLESTAD

 
Øyvind Fjellestad er pastor i Stange Frikirke. Han har tidligere erfaring fra UIO og har vært pastor i Hamar Frikirke i 25 år.

 

Kontakt Oss

15 + 15 =

Your Office

Mobil

+47 46 68 88 12

Lokaler

Vollasvingen 1, 2335 Stange, Norge